Zbirke poezije

IMG_2235

Apologija (I) ∼

“Ova zbirka pjesama u prozi sastoji se od tri dijela: ProšlostSadašnjostBudućnostProšlost nas podsjeća na pogreške, Sadašnjost nam daje pouke, a Budućnost nudi nadu. Svaki od ta tri dijela sastoji se od 33 pjesme. Posložila ih je tako da se na prvu pjesmu iz Prošlosti nadovezuje prva pjesma iz Sadašnjosti, a na tu se pjesmu pak veže prva pjesma iz Budućnosti. Isto vrijedi za ostale pjesme, tj. njihove brojeve. Savršen red, virtuoznost i pjesnička čarolija ove mlade autorice uistinu su nesvakidašnji” — iz predgovora Antonije Rukavine

Apologija (II) ∼

“Ako se u raščlambu djela krene od naslova zbirke, već se na početku može pitati u obranu koga ili čega staje Gloria La Marr. Brani li ona ovim pjesmama ljubav (jer i o njoj je u njima riječ), staje li u obranu umjetnosti koja ima snagu preobraziti čovjeka, a čovjek stalno preobražava svijet (a i o umjetnosti je u ovim minijaturama riječ) ili je pjesnikinja stala u obranu istine o životu, misli same, misli iz koje izvire i poezija, ali i svako ljudsko htijenje? Ona se izdvaja iz životne utrke pa vidi bolje, vidi više i šire” — iz pogovora Mate Nedića

Zlatno doba ∼

„Kroz tri poglavlja, Suho cvijeće, Dobro činiti i Pjesnik u čežnji, pjesnikinja nas vodi kroz četiri godišnja doba i prirodu otkrivajući pri tome vlastite snove, dušu, ljubavi, želje, misli i filozofska stajališta iskazujući nadu u bolju sutrašnjicu, vjeru u Boga i ljudsku dobrotu. Izdvajanjem triju kurzivnih stišića na svakoj stranici, pjesničinom čarolijom, nastaje novi, črtvrti haiku kao vrhunac svega izrečenog u prethodna tri. Tom neuobičajenom virtuoznošću, spajaljkama, Gloria La Marr zaplovila je uzburkanim enigmatskim vodama“ — iz predgovora Nedjeljka Nedića